Ajourføring for rutebuschauffører

Holddetaljer:

Kursussted: UCplus Højbjerg
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist: 16. november 2022
Startdato: 23. november 2022
Slutdato: 24. november 2022
Undervisningsform: Dagundervisning ()
Undervisningstid: 08:00 - 15:24
Beskrivelse: Ajourføring for rutebuschauffører
Kontaktperson Administrationen
Telefonnr 87348070
Email administration@ucplus.dk
Kviknummer: J22-2108ajour
Minimum antal deltagere: 1
Maksimum antal deltagere: 15
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 21245 ) 1

Fag til kurset:

Ajourføring for rutebuschauffører

Skolefagkode: 48617
Varighed: 2 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 256 DKK
Pris for ledige: 2.615 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.615 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 54634
      [fag_periode_start] => 23-11-2022
      [fag_periode_slut] => 24-11-2022
      [lokation] => UCplus Hu00f8jbjerg
      [lokation_betegnelse] => Hu00f8jbjerg
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 2
      [periode_varighed] => 2
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies