BAB 4: Ajourføring af chauf. i off. servicetrafik

Holddetaljer:

Kursussted: UCplus Højbjerg
Tilmeldingsfrist: 18. oktober 2023
Startdato: 18. oktober 2023
Slutdato: 20. oktober 2023
Undervisningsform: Dagundervisning ()
Undervisningstid: 08:00 - 15:24
Beskrivelse: BAB 4: Ajourføring af chauf. i off. servicetrafik
Kontaktperson Administration
Telefonnr 44870100
Email administration@ucplus.dk
Kviknummer: J23-2910
Minimum antal deltagere: 6
Maksimum antal deltagere: 16
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 23901 ) 1

Fag til kurset:

Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik

Skolefagkode: 48206
Varighed: 3 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 384 DKK
Pris for ledige: 3.794 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3.794 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 58160
      [fag_periode_start] => 18-10-2023
      [fag_periode_slut] => 20-10-2023
      [lokation] => UCplus Hu00f8jbjerg
      [lokation_betegnelse] => Hu00f8jbjerg
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 3
      [periode_varighed] => 3
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies