BAB modul 1: Intro til offentlig servicetrafik

Holddetaljer:

Kursussted: UCplus Højbjerg
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist: 17. december 2023
Startdato: 18. december 2023
Slutdato: 18. december 2023
Undervisningsform: Dagundervisning (Al undervisning finder sted på kursusstedet)
Undervisningstid: 08:00-15:24
Beskrivelse: BAB modul 1: Intro til offentlig servicetrafik
Relaterede søgeord: BAB, bab kursus, bab bevis, befordring, bevægelseshæmmede, flex, flextrafik, sygetransport, Handicap befordring, handicapbefordring,hb,hb kørsel BAB kurser
Kontaktperson Administration
Telefonnr 8734 8070
Email administration@ucplus.dk
Kviknummer: J23-2623
Minimum antal deltagere: 1
Maksimum antal deltagere: 10
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 24247 ) 1

Fag til kurset:

Introduktion til offentlig servicetrafik

Skolefagkode: 47874
Varighed: 1 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 128 DKK
Pris for ledige: 780 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 780 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 58395
      [fag_periode_start] => 18-12-2023
      [fag_periode_slut] => 18-12-2023
      [lokation] => UCplus Hu00f8jbjerg
      [lokation_betegnelse] => Hu00f8jbjerg
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 1
      [periode_varighed] => 1
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies