Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik

Holddetaljer:

Kursussted: UCplus Skovlunde
Tilmeldingsfrist: 2. februar 2022
Startdato: 4. februar 2022
Slutdato: 4. februar 2022
Undervisningsform: Dagundervisning (Al undervisning finder sted på kursusstedet)
Undervisningstid: 08:00-15:24
Beskrivelse: Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik
Kontaktperson Jette Hæstrup
Telefonnr 44870100
Email jh@ucplus.dk
Kviknummer: 22-301E
Minimum antal deltagere: 1
Maksimum antal deltagere: 10
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 20501 ) 1

Fag til kurset:

Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik

Skolefagkode: 40883
Varighed: 1 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 126 DKK
Pris for ledige: 1.396 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1.396 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 53087
      [fag_periode_start] => 04-02-2022
      [fag_periode_slut] => 04-02-2022
      [lokation] => UCplus Skovlunde
      [lokation_betegnelse] => UCplus Skovlunde
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 1
      [periode_varighed] => 1
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies