EU Efteruddannelse for buschauffører

Holddetaljer:

Kursussted: Strøvring
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist: 15. november 2021
Startdato: 22. november 2021
Slutdato: 26. november 2021
Undervisningsform: Dagundervisning (Al undervisning finder sted på kursusstedet)
Undervisningstid: 08:00-15:24
Beskrivelse: Bemærk: Prisen for forplejning er 110 kr. pr.dag ( + moms) som kommer oveni den samlet kursuspris. Ønskes der ikke forplejning på kurset, bedes der sendes en mail til: cq@ucplus.dk
Kontaktperson Administration
Telefonnr 8734 8070
Email administration@ucplus.dk
Kviknummer: J21-2113
Minimum antal deltagere: 1
Maksimum antal deltagere: 15
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 18840 [1] => 18841 [2] => 18842 ) 1

Fag til kurset:

Ajourføring for rutebuschauffører

Skolefagkode: 48617
Varighed: 2 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 252 DKK
Pris for ledige: 2.547 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.547 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 50966
      [fag_periode_start] => 24-11-2021
      [fag_periode_slut] => 25-11-2021
      [lokation] => Stu00f8vring
      [lokation_betegnelse] => Stru00f8vring
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 2
      [periode_varighed] => 2
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

EU-efteruddannelse for buschauffører – obl. del

Skolefagkode: 48616
Varighed: 2 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 252 DKK
Pris for ledige: 2.547 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.547 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 50967
      [fag_periode_start] => 22-11-2021
      [fag_periode_slut] => 23-11-2021
      [lokation] => Stu00f8vring
      [lokation_betegnelse] => Stru00f8vring
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 2
      [periode_varighed] => 2
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring

Skolefagkode: 48466
Varighed: 1 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 126 DKK
Pris for ledige: 2.490 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.490 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 51121
      [fag_periode_start] => 26-11-2021
      [fag_periode_slut] => 26-11-2021
      [lokation] => Ku00f8reteknisk Anlu00e6g Nu00f8rresundby
      [lokation_betegnelse] => Ku00f8reteknisk Anlu00e6g Nu00f8rresundby
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 1
      [periode_varighed] => 1
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies