Køreteknik Trin 1

Holddetaljer:

Kursussted: Jyllandsringen
Tilmeldingsfrist: 17. november 2021
Startdato: 22. november 2021
Slutdato: 22. november 2021
Undervisningsform: Dagundervisning (Al undervisning finder sted på kursusstedet)
Undervisningstid: 08:00-15:24
Beskrivelse: Køreteknik Trin 1
Kontaktperson Mette Petersen
Telefonnr 8734 8070
Email administration@ucplus.dk
Kviknummer: J21-1029
Minimum antal deltagere: 10
Maksimum antal deltagere: 10
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 19042 ) 1

Fag til kurset:

Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører

Skolefagkode: 47961
Varighed: 1 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 126 DKK
Pris for ledige: 1.426 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1.426 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 51183
      [fag_periode_start] => 22-11-2021
      [fag_periode_slut] => 22-11-2021
      [lokation] => Jyllandsringen
      [lokation_betegnelse] => Jyllandsringen
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 1
      [periode_varighed] => 1
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies