Obligatorisk EU-Efteruddannelse for buschauffører

Holddetaljer:

Kursussted: UCplus Århus
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist: 8. marts 2022
Startdato: 14. marts 2022
Slutdato: 15. marts 2022
Undervisningsform: Dagundervisning ()
Undervisningstid: 08:00 - 15:24
Beskrivelse: Obligatorisk EU-Efteruddannelse for buschauffører
Kontaktperson Administration
Telefonnr 87348070
Email administration@ucplus.dk
Kviknummer: J22-2103XOBL
Minimum antal deltagere: 1
Maksimum antal deltagere: 15
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 21249 ) 1

Fag til kurset:

EU-efteruddannelse for buschauffører – obl. del

Skolefagkode: 48616
Varighed: 2 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 256 DKK
Pris for ledige: 2.615 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2.615 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 54637
      [fag_periode_start] => 14-03-2022
      [fag_periode_slut] => 15-03-2022
      [lokation] => UCplus u00c5rhus
      [lokation_betegnelse] => UCplus u00c5rhus
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 2
      [periode_varighed] => 2
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies