Omprøve Lastbil

Holddetaljer:

Kursussted: UCplus Skovlunde
Tilmeldingsfrist: 29. november 2021
Startdato: 29. november 2021
Slutdato: 29. november 2021
Undervisningsform: Dagundervisning ()
Undervisningstid: 10:00 - 11:00
Beskrivelse: Omprøve Lastbil
Kontaktperson Administrationen
Telefonnr 44870100
Email administration@ucplus.dk
Kviknummer: 21-14LO
Minimum antal deltagere: 1
Maksimum antal deltagere: 16
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 18100 ) 1

Fag til kurset:

Godstransport med lastbil

Skolefagkode: 47854
Varighed: 30 dage
Timer pr dag: 1 timer
Deltagerpris: 126 DKK
Pris for ledige: 1.207 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1.207 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 39906
      [fag_periode_start] => 29-11-2021
      [fag_periode_slut] => 29-11-2021
      [lokation] => 203
      [lokation_betegnelse] => UCplus Skovlunde
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 30
      [periode_varighed] => 0.1
      [timer_pr_dag] => 1
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies