Værdibaserede arbejdspladser (Fly High 3)

Holddetaljer:

Kursussted: Tranbjerg Hytten
Tilmeldingsfrist: 23. februar 2022
Startdato: 2. marts 2022
Slutdato: 3. marts 2022
Undervisningsform: Dagundervisning (Al undervisning finder sted på kursusstedet)
Undervisningstid: 08:30-15:54
Beskrivelse: Værdibaserede arbejdspladser (Fly High 1)
Kontaktperson Administration
Telefonnr 8734 8070
Email administration@ucplus.dk
Kviknummer: J22-404
Minimum antal deltagere: 1
Maksimum antal deltagere: 24
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 20541 ) 1

Fag til kurset:

Værdibaserede arbejdspladser

Skolefagkode: 45368
Varighed: 2 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 256 DKK
Pris for ledige: 1.379 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1.379 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 53502
      [fag_periode_start] => 02-03-2022
      [fag_periode_slut] => 03-03-2022
      [lokation] => Tranbjerg Hytten
      [lokation_betegnelse] => Tranbjerg Hytten
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 2
      [periode_varighed] => 2
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies