Værdibaserede arbejdspladser( Masterclass modul 3)

Holddetaljer:

Kursussted: Skovlunde
Tilmeldingsfrist: 5. januar 2023
Startdato: 9. januar 2023
Slutdato: 10. januar 2023
Undervisningsform: Dagundervisning ()
Undervisningstid: 08:00 - 15:24
Beskrivelse: En vellykket forretning formår at øge sin omsætning. Det betyder, at kunderne skal fastholdes og nye tiltrækkes. Du lærer, hvordan du skaber sikkerhed i din indtjening og fundamentet for mersalg og dermed øget omsætning. Det handler blandt andet om dialog, identificering af kundetyper, segmenter mv.
.
Modulerne bør tages i rækkefølge : 1-2-3.
Kontaktperson Administration
Telefonnr 44870100
Email administration@ucplus.dk
Kviknummer: 23-901
Minimum antal deltagere: 10
Maksimum antal deltagere: 23
_uddata_kursus_fag_ids: Array ( [0] => 22219 ) 1

Fag til kurset:

Værdibaserede arbejdspladser

Skolefagkode: 45368
Varighed: 2 dage
Timer pr dag: 7.4 timer
Deltagerpris: 256 DKK
Pris for ledige: 1.379 DKK (Jobcenter/kommune kan efter aftale betale kursusudgiften)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1.379 DKK

Perioder

Array
(
  [0] => Array
    (
      [fag_periode_id] => 55884
      [fag_periode_start] => 09-01-2023
      [fag_periode_slut] => 10-01-2023
      [lokation] => Skovlunde
      [lokation_betegnelse] => Skovlunde
      [tmk] => FKAL
      [norm_varighed_dage] => 2
      [periode_varighed] => 2
      [timer_pr_dag] => 7.4
    )

)
Målgruppe Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen. Formål: Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring. Indhold: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.
Cookies