15.09.21

Sådan sikrer vi, at virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft: kommuner, virksomheder og uddannelses-virksomheder skal arbejde sammen

Virksomheder i flere brancher kan ikke skaffe medarbejdere nok. Og mange kommuner kan ikke få deres ledige borgere i job. Dette beskæftigelsesparadoks har fået meget fokus i de sidste uger og flere til at pege fingre og skyde skylden på hinanden. Men hvad skal der til for, at vi lykkes med at matche de ledige med de jobs, der ikke kan besættes. Det beskæftigelsesparadoks har Erik Poulstrup, der er direktør på det private uddannelsescenter UCplus, et bud på.

Uddannelsesmæssig opgave at flytte mennesker i job

UCplus uddanner blandt andet chauffører til transportbranchen og vagter til sikkerhedsbranchen. De sidste 40 år har uddannelsescenteret arbejdet sammen med kommuner og virksomheder om at få ledige i job som vagter eller chauffører gennem en model, de kalder Jobmatch.
Modellen går kort sagt ud på, at UCplus screener, opkvalificerer og matcher kommunens ledige med de job virksomhederne har slået op. Som uddannelsescenter står UCplus for at lave aftalerne mellem jobcentret og virksomhederne og gennem en grundig screening, er det også UCplus, der giver garantien for et job. Forstået på den måde, at det er dem som skole, der lover jobcentret, at deres udgift til uddannelse til den ledige giver et afkast i form af et job.
Den samarbejdsmodel har UCplus de sidste mange år haft stor succes med at tilbyde jobcentre og virksomheder og flere hundrede borgere er kommet i job igennem den model.

En af dem er Jens, der har været pilot i over 30 år, men nu er buschauffør. Da Coronakrisen lukkede ned for flytrafikken verden over, havde Jens ikke længere nogen passagerer at flyve med. ”Jeg har altid holdt af at gå på arbejde, så jeg var ikke i tvivl om, at jeg hurtigt skulle finde mig et nyt arbejde”, fortæller Jens.
At finde arbejde indenfor luftfartsindustrien var urealistisk i den nærmeste fremtid. Jens er midt i 50’erne og tænkte, at han ikke skulle til at tage en ny lang uddannelse. Sammen med sit jobcenter, der havde en samarbejdsaftale med UCplus, aftalte Jens at efteruddanne sig til buschauffør, der er en seks uger lang AMU-uddannelse. Jens kom hurtigt i gang, og UCplus skaffede ham et job hos busselskabet Anchersen rute allerede inden, han var færdig med sin uddannelse.

Arbejdsudbuddet skal øges

Jens er et eksempel på, at jobmatchmodellen virker. Samtidig er Jens et eksempel på en person, der skifter spor, når jobmulighederne svinder ind i den branche, man oprindeligt er uddannet i. Den tendens håber Erik Poulstrup bliver langt mere udbredt i de kommende år. Jobskiftere kan nemlig blive en væsentlig kilde til at øge arbejdsudbuddet, mener han.

”Mit håb er, at vi i fremtiden kommer til at se et mere flydende arbejdsmarked, hvor personer nemmere kan skifte branche og job, så arbejdsudbuddet matcher efterspørgslen. Personer, der mister deres job, skal fastholdes på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og omskoling, så de undgår langvarig ledighed. Det er nemlig både skidt for samfundet og for det enkelte menneske,” mener Erik Poulstrup.
Alt i alt tror Erik Poulstrup på, at beskæftigelsesparadokset er til at løse, og opfordringen fra ham er klar: vi skal arbejde sammen om at øge arbejdsudbuddet og matche det til virksomhedernes behov. Jobcentre, a-kasser, uddannelsescentre og virksomheder skal i fællesskab kigge på de færdigheder og muligheder, der lige nu ligger i arbejdsstyrken.

”Som uddannelsescenter har vi et kæmpe ansvar i at hjælpe med at finde løsninger på beskæftigelsesparadokset. Vi skal bygge bro mellem virksomhederne og de ledige gennem uddannelse og opkvalificering. Det er en uddannelsesmæssig opgave, vi er klar til at samarbejde om at løse,” slår Erik Poulstrup fast.

Læs også om vores uddannelse til et stort kørekort (lastbil).

Cookies