Forberedende forløb

Tilbud til borgere langt fra arbejdsmarkedet

Forberedende forløb

Tilbud til borgere langt fra arbejdsmarkedet

Vi hjælper jeres borgere tættere på et job

UCplus tilbyder jobcentre forskellige forløb med fokus på at forberede borgere med lidt eller forældet erfaring fra det danske arbejdsmarked til et nyt job i vagt- eller transportbranchen.

Vi har et indgående kendskab til lovgivningen på integrations- og beskæftigelsesområdet, og vi kan derfor etablere uddannelses- og jobmuligheder for næsten alle grupper af ledige.

 

 

Eksempel på forløb

Kom godt på vej – Fem dages PUTAU (AMU)
Målgruppe: personer med ekstra behov for afklaring & brancheintro før start på grunduddannelse

›  Intro til de forskellige arbejdspladser i transportbranchen og uddannelserne – herunder blandt andet krav og kompetence, arbejdsmarkedet og overenskomster.
› Test af egne evner i forhold til centrale emner som konflikthåndtering, service, kommunikation og kulturforståelse gennem praktiske øvelser og opgaver.
› Afsluttende samtale med UCplus og borgers eget jobcenter omkring næste skridt.

Eksempel på forløb

En chance i nye branche – 12 ugers før-uddannelses-forløb (AMU & FVU/Danskuddannelse)
Målgruppe: Tosprogede borgere med lidt eller ingen erfaring fra det danske arbejdsmarked

Intro
› Det danske arbejdsmarked
› Økonomi
› Info om jobmuligheder & brancher
› Screening og test i dansk
› Egne mål og delmål

Intro til brancherne
› Brancherettet dansk
› Almen dansk
› Udvidet branchekundskab
› Virksomhedsbesøg

Afslutning
› Afsluttende samtale med UCplus og borgers eget jobcenter omkring næste skridt og muligt fremadrettet uddannelsesforløb.

Camilla Qvie

Camilla Riis Qvie

Administrationsleder
Tlf.: 44 87 01 00
E-mail: administration@ucplus.dk
 
Camilla Qvie

Camilla Riis Qvie

Administrationsleder
Tlf.: 44 87 01 00
E-mail: administration@ucplus.dk
 
Cookies
Tilmeld