Regler, priser & økonomi

Alt du skal vide om AMU-kurser

AMU – regler, priser & økonomi

De fleste af vores kurser udbydes som arbejdsmarkedsuddannelser / AMU-kurser. Prisen på et AMU-kursus afhænger af flere ting først og fremmest, om du er ledig eller i arbejde.

 

Til dig der er ledig

Hvis du er ledig, skal du altid kontakte din A-kasse eller dit jobcenter for at høre, om de vil betale for kurset.
Generelt gælder der følgende:

Du er på dagpenge
Du kan frit vælge mellem AMU-kurser fra den nationale positivliste . Du skal ikke betale for kurset.
Uddannelserne til chauffør der kører lastbil-, bus-, taxi- samt sygetransport er alle på positivlisten.

Du får kontanthjælp
Du skal aftale med dit jobcenter, om de vil betale for dit kursus.
Ønsker du at tage uddannelsen til buschauffør eller handicapchauffør, har UCplus en særlig aftale med busselskaberne, der betyder, at vi kan give dig og dit jobcenter en særlig garanti for job.

Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

Til dig der er i job eller selvforsørgende

Hvis du er i arbejde eller selvforsørgende, skal du eller din arbejdsgiver betale for kurset.
Staten giver tilskud til alle AMU certifkatkurser*, så prisen på et AMU certifkatkursus er kr. 128,- om dagen plus gebyrer.
På alle kurser skal personer med en videregående uddannelse** betale fuld pris + gebyrer.
Prisen varierer fra kursus til kursus.

* Følgende kurser på UCplus er certifikatkurser:

 • Lastbil grunduddannelse (Lastbilkørekort)
 • Bus grunduddannelse (buskørekort)
 • Taxikvalifikation (Taxakørekort)
 • EU-kvalifikation (bus)
 • EU-kvalifikation (gods)
 • VUB
 • Vogntog til gods /hænger
 • BAB 1
 • BAB 2
 • BAB 3

**Har du en videregående uddannelse?
Du kan finde en fuldstændig liste over uddannelser, der betragtes som videregående uddannelser i linket her. Alle uddannelser over kategori 4 betragtes som en længere videregående uddannelse, hvor AMU-kurser ikke kan tages til nedsat pris.

Spørgsmål & svar om AMU

Når du er ledig på dagpenge, har du ret til at tage op til seks ugers jobrettet uddannelse. Det kaldes også selvvalgt uddannelse.

Er du ledig på offentlig forsørgelse (f.eks. dagpenge eller kontanthjælp) er det enten dit jobcenter eller din A-kasse, der skal godkende og betale for et AMU-kursus. For at få godkendt at du må tage et AMU-kursus, skal du bruge en udfyldt AR237-blanket. Du kan få blanketten fra det uddannelsessted, du ønsker at tage kursus. Uddannelsesstedet skal udfylde kursusnavn, kursuskode samt startdato. Du skal udfylde CPR-nummer og aflevere blanketten med oplysninger i dit jobventer eller din A-kasse, der herefter tager stilling til, om de vil godkende din ansøgning om at starte på AMU-kursus.

 

Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage som seks ugers jobrettet uddannelse. Hvis du har ret til jobrettet uddannelse, kan du frit vælge mellem kurser på positivliste. Du kan se listen her.

Du kan vælge muligheden for at søge VEU-godtgørelse når du tilmelder dig.
VEU-godtgørelse er en erstatning for den indtægt, du har mistet ved at deltage i kurset. Det er en form for lønkompensation.
Du søger VEU-godtgørelse når du tilmelder dig kurset via vores hjemmeside. VEU-godtgørelsen bliver udbetalt fra AUB og bliver udbetalt via din nem konto, når kurset er slut. Varer dit kursus mere end 3 uger, vil pengene blive udbetalt løbende.

Hvis du er ledig og har ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, skal du udfylde en AR237 formular, som du finder får tilsendt når du tilmelder dig. Når den er stemplet og underskrevet af os, skal den behandles af din a-kasse.
Hvis du er på kontanthjælp, skal du foreslå kurset til din sagsbehandler. Din sagsbehandler skal sende et betalingstilsagn til os.

Forkortelsen AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse. AMU-kurser er lavet til at forbedre dine muligheder for at komme i job eller skifte job.

Du skal selv betale for dit kursus, hvis du er i arbejde eller selvforsørgende. Det vil sige, hvis du ikke er meldt ledig i dit Jobcenter eller i en a-kasse. Hvis du modtager nogen form for ydelse som for eksempel dagpenge eller kontanthjælp,  må du ikke selv betale. Det skal være dit jobcenter eller din a-kasse, som godkender og betaler kurset.

Et AMU-kursus koster som udgangspunkt 134 kr. pr. dag.

Vores kurser koster følgende:
Buschauffør – 4.020,-
Lastbilchauffør – 4.020,-
Taxachauffør – 1.340,-
BAB 1-2-3 – 938,-
BAB 1-2 – 402,-
BAB 1 – 134,-
BAB 2 – 268,-
BAB 3A – 268,-
BAB 3B – 268,-
BAB 4 – 402,-

Prøvegebyr
For at gå til prøve skal du betale et prøvegebyr. Der er prøvegebyr på følgende kurser:

Lastbilkørekort:  1000,-
Kørekort til anhænger/vogntog: 1000,-
Buskørekort: 1580,-

Hvis du har mistet dit AMU-bevis, kan vi lave et nyt til dig. Det koster 200 kr.

Gebyrer

Udover prisen på kurset er der følgende udgifter i forbindelse med et kursus:

 • Prøvegebyrer – 1000 kr. for prøver på lastbilkørekort og kørekort til anhænger/vogntog og 1580 kr. for buschaufførprøver
 • Chaufføruddannelsesbevis – 130 kr.
 • Lægeerklæring (individuelt fra læge til læge)
 • Pasfoto (individuelt)

Betalingsbetingelser

Til private
Efter tilmelding til et kursus på UCplus modtager du et girokort med det samlede beløb for at deltage i kurset.
Det samlede beløb for kurset skal indbetales på det kontonummer, der er angivet på girokortet senest på den anførte dato for betalingsfrist, dog senest på første kursusdag.

Hvis UCplus ikke har modtaget beløbet på første kursusdag, mister du din plads på holdet.
Afmelder du inden kursusstart og efter indbetaling af det fulde kursusbeløb, tilbagebetaler UCplus hele beløbet.
Springer du fra senere end to dage inde i kursusforløbet, giver UCplus ikke pengene tilbage, og du betaler for hele kurset.
UCplus forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger. Aflyser UCplus et kursus inden kursusstart, tilbagebetales det fulde beløb.

Til virksomheder
Private virksomheder har betalingsfrist på 8 dage fra modtagelse af faktura.
Offentlige virksomheder (med EAN-nummer) har betalingsfrist på 14 dage.
Såfremt betalingsbetingelserne overskrides, risikerer virksomheden at miste retten til tilskud fra Undervisningsministeriet og VEU-godtgørelse.
Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende skal benytte den digitale tilmeldingsportal www.efteruddannelse.dk Herfra skal arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende også ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring.

UCplus forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger.
Aflyser UCplus et kursus inden kursusstart tilbagebetales det fulde beløb til kursisten.

Betalings-
betingelser

Til private
Efter tilmelding til et kursus på UCplus modtager du et girokort med det samlede beløb for at deltage i kurset.
Det samlede beløb for kurset skal indbetales på det kontonummer, der er angivet på girokortet senest på den anførte dato for betalingsfrist, dog senest på første kursusdag.

Hvis UCplus ikke har modtaget beløbet på første kursusdag, mister du din plads på holdet.
Afmelder du inden kursusstart og efter indbetaling af det fulde kursusbeløb, tilbagebetaler UCplus hele beløbet.
Springer du fra senere end to dage inde i kursusforløbet, giver UCplus ikke pengene tilbage, og du betaler for hele kurset.
UCplus forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger. Aflyser UCplus et kursus inden kursusstart, tilbagebetales det fulde beløb.

Til virksomheder
Private virksomheder har betalingsfrist på 8 dage fra modtagelse af faktura.
Offentlige virksomheder (med EAN-nummer) har betalingsfrist på 14 dage.
Såfremt betalingsbetingelserne overskrides, risikerer virksomheden at miste retten til tilskud fra Undervisningsministeriet og VEU-godtgørelse.
Virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende skal benytte den digitale tilmeldingsportal www.voksenuddannelse.dk. Herfra skal arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende også ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring.

UCplus forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger.
Aflyser UCplus et kursus inden kursusstart tilbagebetales det fulde beløb til kursisten.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe
dig ved telefonerne 

 

I tvivl?

Få personlig online vejledning om efteruddannelse og brancheskift hos en af vores vejledere.

Cookies
Tilmeld