Kørelæreruddannelse

For dig, der vil være selvstændig kørelærer

Kørelærer-
uddannelse

For dig, der vil være selvstændig kørelærer

Kørelæreruddannelse hos UCplus

Kørelærer-
uddannelse hos UCplus

Tag din kørelæreruddannelse på UCplus og bliv klar til et job som selvstændig kørelærer.
Du kan tage kørelæreruddannelsen i vores afdeling i Aarhus.
Den varer 9 måneder og består af to dele, der hver afsluttes med en prøve, der skal bestås.
Vi starter nye hold to gange om året.
Totalpris for kørelæreruddannelsen ved minimumstimetal er kr. 56.955,-.

Om uddannelsen

For at blive kørelærer til kategori B skal du gennemføre følgende:

 • En voksenpædagogisk uddannelse
 • 9 måneders kørelæreruddannelse

På UCplus kan du tage selve kørelæreruddannelsen. Kørelæreruddannelsen tager 9 måneder og består at to dele, der hver afsluttes med en prøve, der skal bestås.

Kørelæreruddannelsen består af to dele

 • Del 1 – undervisning frem mod forprøve
 • Del 2 – undervisning frem mod afsluttende prøve.

Vi starter nye hold to gange om året. Forår og efterår (afhængig af antal tilmeldte).
Du kan tage uddannelsen i vores afdeling i Højbjerg
Vi udbyder pt. ikke uddannelsen i vores afdeling i Skovlunde.

Teori
Undervisningen foregår om aftenen og i weekenden, så du kan passe job ved siden af din uddannelse til kørelærer. Undervisningen ligger som udgangspunkt på følgende dage:

  • Tirsdag og torsdag samt udvalgte lørdage
  • Undervisning på hverdage er fra kl. 16-21
  • Undervisning i weekenden er fra kl. 8-15

Undervisningen kan også være en blanding af fremmøde og online undervisning.

Praktisk undervisning

Kørsel og baner afholdes på hverdage

Prisen for kørelæreruddannelsen ved minimumstimetal er kr. 56.955,-

Prisen dækker følgende:

 • 3 x 4995,- ( undervisning frem mod forprøven ) kr. 14.985,-
 • 6 x 4995,-( undervisning frem mod den afsluttende prøve) kr. 29.970,-
 • 20 x 500( kørelektioner ) = kr. 10.000,-
 • Anslået diverse, banner og lignende = kr. 2000,-

Undervisningen til kørelæreruddannelsen er fritaget for moms og betales i rater.

Følgende skal være opfyldt inden du påbegynder din kørelæreruddannelse på UCplus:

 • Du må ikke de seneste 2 år have været frakendt førerretten eller fået den inddraget administrativt.
 • Du skal have kørekort til personbil, kørekort til lastbil, kørekort til lastbil med påhængsvogn og til motorcykel.
 • Du skal også have et voksenpædagogisk grundkursus (AVG) på 120 timer, eller et kursus som udløser 10 ECTS point.
 • Du skal være fyldt 24 år inden du kan få din godkendelse, og ikke være dømt for et strafbart forhold, som kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af din stilling som kørelærer.

Er du god til at lære fra dig, glad for at møde nye personer og elsker du de frie “kontor-rammer” på de danske veje, så er kørelæreruddannelsen vejen frem.

Som kørelærer skal du være tålmodig – ikke alle lærer i samme tempo og ikke alle bilister tager hensyn ude på vejene. Du skal kunne formidle teori på et forståeligt niveau og få eleverne til at omsætte teorien til praksis og føle sig trygge.

Som selvstændig kørelærer vil du mærke en frihed i din hverdag, hvor du sætter rammerne.

Som kørelærer er du med til at give kommende bilister gode vaner fra start.

For at gøre det nemt at tage uddannelsen, tilbyder vi undervisning om aftenen og i weekenden, så du kan passe dit job ved siden af uddannelsen til kørelærer.

Med en færdig uddannelse fra UCplus bliver du klar som selvstændig kørelærer og kan starte din egen køreskole i egne lokaler.

Uddannelsen tager 9 måneder, og du kan tage uddannelsen i vores afdeling i Aarhus. Vi starter hold til foråret og i efteråret, og en kombination af fremmøde og online er muligt.

Bemærk at du skal have gennemført en voksenpædagogisk uddannelse for at kunne tage kørelæreruddannelsen på UCplus.

Ønsker du at blive klædt ekstra på som kørelærer, kan du tage en efteruddannelse hos UCplus. Den varer 5 dage og koster 6.000 kr. eks. moms.

Du får konkrete værktøjer, viden og inspiration med hjem til din egen undervisning.

At være kørelærer stiller krav til din pædagogiske tilgang og forståelse for elevernes forskellige måder at lære på. Du får bl.a.:

 • Nye undervisningsmetoder og planlægningsværktøjer til at planlægge egen undervisning.
 • Konkrete øvelser i f.eks. at gennemføre målrettet undervisning, der er tilpasset deltagerne og stoffet.
 • Opdateret viden om relevante love og bekendtgørelser.
 • Ny viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi.
 • På den valgfrie dag undervises i enten Arbejdsmiljø eller Virksomhedsdrift.

Se info om efteruddannelsen her

Tilmeld dig kørelæreruddannelsen

Tilmeld dig kørelærer-uddannelsen

Er du klar til at blive selvstændig kørelærer?

Hvis du er klar til livet som selvstændig, hvor du har ansvar for dine elevers læring, kan du tage din kørelæreruddannelse hos UCplus. Det kræver at du har gennemført en voksenpædagogisk uddannelse inden du starter på kørelæreruddannelse.
Du skal også opfylde følgende adgangskrav inden du starter:

 • Du må ikke de seneste 2 år have været frakendt førerretten eller fået den inddraget administrativt.
 • Du skal have kørekort til personbil, kørekort til lastbil, kørekort til lastbil med påhængsvogn og til motorcykel.
 • Du skal også have et voksenpædagogisk grundkursus (AVG) på 120 timer, eller et kursus som udløser 10 ECTS point.
 • Du skal være fyldt 24 år inden du kan få din godkendelse, og ikke være dømt for et strafbart forhold, som kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af din stilling som kørelærer.

På UCplus kan du tage selve kørelæreruddannelsen. Kørelæreruddannelsen tager 9 måneder og består at to dele, der hver afsluttes med en prøve, der skal bestås.

I tvivl?

Har du brug for mere information om kørelæreruddannelsen, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Frahm på tf@ucplus.dk eller 40 16 40 64

I tvivl?

Har du brug for mere information om kørelæreruddannelsen, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Frahm på tf@ucplus.dk eller 40 16 40 64

Cookies
Tilmeld