11.01.22 | Nyheder

Nyt sprogkrav på taxakursus

Fra 1. januar 2022 er der krav om, at man skal kunne dokumentere, at man har bestået et danskkursus på niveau 2, hvis man skal optages på et taxachaufførkursus.

Herunder kan du se hvilke dokumenter, der gælder som gyldig dokumentation, og som du SKAL aflevere til skolen for at kunne blive gennemføre et taxa kursus:

 • Dansk prøve 2
 • Bestået Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i samtlige discipliner.
 • Folkeskolens 9. eller 10. klasses prøver bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.
 • Bevis for bestået almen studentereksamen (stx), merkantil studentereksamen (hhx) eller teknisk studentereksamen (htx), hf-eksamen samt erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).
 • Bevis for bestået almen forberedelseseksamen (avu).
 • Prøvebevis for bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog med aflagt prøve i mindst en danskdisciplin på et af niveauerne G-A og med et gennemsnit af prøvekarakterer og eventuelle standpunktskarakterer på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) fra f.eks. en af følgende uddannelser: stx, hf, hhx, htx, 2-årig uddannelse til hf-eksamen, eux, erhvervsuddannelse (eud) eller avu.
 • Bestået FVU dansk trin 2, trin 3 eller trin 4 (før 1. august 2020 FVU-læsning trin 2, trin 3 eller trin 4)
 • Bevis for bestået International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau.
 • Bevis for bestået videregående uddannelse på universiteter, professionsskoler (f.eks. handelshøjskoler, sygeplejeskoler og seminarier) mv., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb

Ældre godkendte prøver

 1. Bestået Almenprøve 2 fra sprogcentrene med et karaktergennemsnit på mindst 6.
 2. Bestået Danskprøve 2 fra sprogcentrene (siden 2002 Studieprøven)
 3. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København, Studieskolen i Odense samt

Århus Kommunes Sprogcenter

 1. Bestået Profiltest fra sprogskolerne med et gennemsnit på 3 eller derover
 2. Bestået Profiltest fra sprogskolerne med et gennemsnit på 3 eller derover
 3. Bestået erhvervsforberedende prøve (ERH) fra sprogskolerne med et karaktergennemsnit på mindst 6 eller B

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig videre

Cookies
Tilmeld