Regler & adgangskrav for erhvervelse af buskørekort

Bliv klogere på, hvilke regler der gælder, når du skal tage buskørekort. 

For at kunne tage et buskørekort kategori D gælder forskellige regler og optagelseskrav.  Generelt gælder, at du skal have bopæl i Danmark, have kørekort til almindelig bil samt opfylde krav til alder, helbred og sprog. Læs mere herunder.

Alder

Du skal som minimum være fyldt 21 år for at tage buskørekort.

Helbred

For at tage buskørekort kategori D skal du have lavet en helbredsundersøgelse hos din egen læge. Din læge skal vurdere, om der er forhold ved dit helbred, der gør, at det er uhensigtsmæssigt, at du kører som buschauffør.

Til helbredsundersøgelsen bliver der blandt andet lagt vægt på hørelse, syn og førlighed, og om du har sygdomme eller får medicin, der påvirker sikkerheden i din kørsel.

Er du i tvivl, om der er ting ved dit helbred, der kan have betydning for at blive godkendt til at tage buskørekort kategori D, kan du se den fulde beskrivelse af mindstekrav til fysisk og psykisk helbred.

Du er også velkommen til at ringe til vores kundeservice for en snak om, hvorvidt der er forhold ved dit helbred, der forhindrer, at du kan tage buskørekort kategori D.

Sprog

Jobbet som buschauffør handler i høj grad om at give en god service til dine passagerer. Derfor er der krav til, hvor godt du taler dansk, når du skal tage buskørekort, og til den afsluttende køreprøve bliver du testet i dine evner til at kunne kommunikere med passagerer.

For at starte med at tage buskørekort skal dit dansk svare til en bestået prøve i Dansk 2.

Hvis du er i tvivl, om dit dansk er godt nok til at gennemføre og bestå buskørekort-kurset, tilbyder UCplus at lave en gratis dansktest, inden du starter.

Hvis testen viser, at du har brug for at blive bedre til dansk, tilbyder UCplus gratis danskuddannelse.

Vil du teste, om dit dansk er godt nok, inden du starter med uddannelsen til buschauffør, kan du kontakt vores Dansk- og Chaufføruddannelse på tlf. 4447 6170.

Cookies
Tilmeld