En kombineret dansk- og chaufføruddannelse målrettet nydanskere med utilstrækkelige danskkundskaber.

Læs mere

Cookies
Tilmeld