Et IGU-forløb på UCplus starter med en individuel vurdering af, hvorvidt borgeren er parat til at kunne gennemføre et 23 ugers uddannelsesforløb med positivt resultat. Herefter udarbejder UCplus et forslag til en personlig plan for borgeren.

Godkendes planen arrangerer UCplus en samtale med en arbejdsgiver i transportbranchen og hjælper med at udarbejde en praktikaftale.

Når praktikaftalen er indgået, kan borgeren starte på skoledelen, der består af 23 ugers uddannelse i en blanding af fagrettet danskundervisning og chaufføruddannelse.

Cookies
Tilmeld