Borgeren modtager løn fra virksomheden i praktikperioden og en godtgørelse svarende til integrationsydelsen under skoleophold.
Løn udgør i praktikperioden kr. 67,25 i timen + tillæg (2022)

Vores erfaring er, at lønnen hæves i løbet af den to-årige periode.

Godtgørelsen under skoleophold udbetales af kommunen, og staten afholder kommunens udgifter til denne godtgørelse (jf.  Lov om Integrationsuddannelse §10).

Godtgørelse per time man har undervisning udgør:
1) 82,76 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
2) 57,92 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
3) 41,39 kr.  for øvrige personer.

Det er desuden muligt at søge transportgodtgørelse og tilskud til indkvartering. UCplus hjælper altid med yderligere info og planlægning.

 

 

Cookies
Tilmeld