Med en efteruddannelse på UCplus får du

  • Nye undervisningsmetoder og planlægningsværktøjer til at planlægge egen undervisning.
  • Konkrete øvelser i f.eks. at gennemføre målrettet undervisning, der er tilpasset deltagerne og stoffet.
  • Opdateret viden om relevante love og bekendtgørelser.
  • Ny viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi.
  • På den valgfrie dag undervises i enten Arbejdsmiljø eller Virksomhedsdrift.

Kurset er planlagt i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens retningslinjer i “Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere”.

Cookies
Tilmeld