Lønnen for en buschauffør varierer afhængigt af flere faktorer, herunder anciennitet, geografisk placering og arbejdstider. Som en generel retningslinje kan buschauffører forvente en gennemsnitsløn på omkring 28.777 kr.om måneden ifølge ug.dk (2023). Ifølge AKT/3F Tillægsoverenskomsten (HT-området) pr. 01.02.2024 for Storkøbenhavnsområdet ligger start grundlønnen på 29.132,57 kr. før diverse tillæg. Pensionsbidraget udgør 12% af den A-skattepligtige løn, hvoraf arbejdsgiver betaler 10% og medarbejderen 2%.

Det er dog vigtigt at bemærke, at lønnen for buschauffører øges betydeligt, hvis de for eksempel arbejder på skiftende tider og i weekenden. Derudover er der diverse tillæg for ledbuskørsel, trafiktælling, delt tjeneste, uddannelsestillæg og erhvervsuddannelsestillæg. For eksempel vil en chauffør som kører fast delt tjeneste opnå et tillæg før skat på 1780,2 kr./mdr. Tilsammen vil disse tillæg til grundlønnen resultere i en langt højere samlet indkomst.

Det er også værd at bemærke, at lønnen varierer fra region til region. Buschauffører i større byområder som Storkøbenhavnsområdet har en højere timeløn, grundet større kundebasis, mere trafik og øget trængsel på vejene end i yderområderne.

Endelig spiller erfaring en væsentlig rolle i fastsættelsen af en buschaufførs løn. Jo mere erfaring og deraf jo højere anciennitet du har som buschauffør, desto mere kan du forvente at tjene, som følge af de fastlagte løntrin der indgår i overenskomsten, der strækker sig over 13 år. Mange erfarne buschauffører kan dog opnå ekstra fordele som anerkendelse af deres dygtighed og erfaring i faget, for eksempel ved at benytte muligheden for tage efteruddannelse, eller blive Faglært Buschauffør, og derved opnå et ekstra løntillæg.

Husk, at lønnen kun er en del af ligningen. Mange mennesker vælger at køre bus fordi det er job med stor jobsikkerhed, fleksibilitet, god pension med sundhedsforsikring og ikke mindst oplevelsen af personlig frihed.

Hvis du har en passion for kundeservice, kan lide at være ude på vejene hele dagen og interagere med passagerer og kollegaer, kan en karriere som buschauffør være både givende og økonomisk tilfredsstillende.

Kontakt os og hør mere om et buskørekort.

Cookies
Tilmeld