Er borgerens danskfaglige niveau ikke tilstrækkeligt til at starte på uddannelsen til buschauffør, tilbyder UCplus forforløb med brancherettet dansk inden opstart på de 22 ugers IGU-forløb.
Borgeren deltager i brancherettet sprogundervisning og kvalificerer hermed sit dansk i relation til både alment dansk og til den kommende jobfunktion. Samtidig får borgerne en grundig introduktion til det faglige og tekniske sprog, der er en forudsætning for at kunne gennemføre chaufføruddannelsen og senere varetage jobbet som rutebuschauffør. På forforløbet får deltageren desuden løbende kørelektioner i bus, således at de både teoretiske og praktisk forbereder sig på den kommende uddannelse.

Der er undervisning i op til 30 timer om ugen på forforløbet. Alle IGU-forforløb starter med en konkret vurdering af borgerens dansk og en plan for et individuelt tilrettelagt forløb.

Finansiering af ovenstående sker efter gældende AMU-takst. I vores afdeling i Skovlunde kan finansieringen desuden ske efter modultakst. Modultaksten afregnes med den takst, som kommunen betaler på sit lokale sprogcenter.

OBS: Vi kan pt kun tilbyde for-forløb i vores afdeling i Skovlunde på Sjælland.

Cookies
Tilmeld