Flygtning eller familiesammenført til en flygtning, der:

  • Har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end ti år.
  • Er mellem 21-39 år*.
  • Har kørekort til personbil.
  • Har ren straffeattest.
  • Har et godt helbred og kan blive godkendt til erhvervskørekort af politi og embedslæge.
  • Har et gyldigt dansk kørekort.
  • Har et danskfagligt niveau enten svarende til DU2 M5 eller M6
    eller DU3 M4 eller M5 og samtidig har kendskab til det faglige område i en sådan grad, at det er muligt at bestå teori- og køreprøve, samt EU-kvalifikationsbevis på dansk i løbet af 23 uger.

*Loven gælder for 18-39 årige, men i Danmark er adgangskravet til erhvervskørekort til bus 21 år.

Cookies
Tilmeld