06.09.21

AMU buskørekort – den billigste & hurtigste vej til at blive buschauffør

Du kan tage buskørekort som AMU kursus på UCplus. Det tager 30 kursusdage at tage AMU buskørekort. Når du har et AMU buskørekort, har du kørekort til kategori D og kan søge job som buschauffør.

Undervisningen

På UCplus kan du både tage buskørekort på AMU kursus om dagen eller om aftenen.

Et AMU buskørekort veksler mellem teoretisk undervisning i klassen og praktisk undervisning i at køre bus.

Tag buskørekort om dagen

Når du tager buskørekort som AMU kursus om dagen ligger undervisningen på alle hverdage mellem kl. 8.00-15.24. Undervisningen tager seks uger og afslutter med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås.

Tag buskørekort om aftenen

Hvis du har arbejde eller andre ting, der forhindrer, at du kan gå på kursus i dagtimerne, kan du tage buskørekort som AMU kursus om aftenen på UCplus.

Aftenundervisning ligger mandag, onsdag og torsdag fra kl. 16.00-21.00 i 14 uger. Derudover er der planlagt seks lørdage med undervisning fra kl. 8.00-15.00

Hvad er AMU?

AMU-kurser er korte uddannelser, der bl.a. kan bruges til opkvalificering af faglærte og ledige. AMU-kurser kaldes også for arbejdsmarkedsuddannelser.  Prisen på et AMU-kursus afhænger af flere ting først og fremmest, om du er ledig eller i arbejde.

Staten giver tilskud til visse AMU-kurser og visse målgrupper. Det gør AMU kurser til en meget billig måde at tage opkvalificerende kurser.

Som udgangspunkt gælder følgende

> AMU-kurser på positivlisten er gratis, hvis du er ledig på dagpenge, og du har ret til jobrettet uddannelse.
> Alle AMU-certifikatkurser koster 126 kr. om dagen
> For personer i AMU-målgruppen* er prisen for alle AMU-kurser, også AMU-kurser, der ikke er certifikatkurser, altid 126 om dagen

Modtager du kontanthjælp eller andre offentlige ydelser skal et AMU-kursus altid aftales med dit jobcenter.

Du kan læse mere om AMU, priser og regler her

*Hvem er AMU-målgruppen AMU?

AMU-målgruppen er ufaglærte, faglærte og personer der ikke har en videregående uddannelse. Du kan se liste over, hvilke uddannelser der betragtes som videregående uddannelser i linket her. Alle uddannelser over kategori 4 betragtes som en længere videregående uddannelse, hvor AMU-kurser ikke kan tages gratis til nedsat pris.