Regler & adgangskrav for at tage lastbilkørekort

For at kunne tage et lastbilkørekort kategori C gælder forskellige regler og optagelseskrav. Bliv klogere på hvilke regler, der gælder for dig.

Generelt gælder, at du skal have bopæl i Danmark, have kørekort til almindelig bil samt opfylde krav til alder, helbred og sprog. Her kan du se præcis, hvad der gælder.

Alder

Du skal som minimum være fyldt 18 år for at tage lastbilkørekort kategori C. Din alder har dog betydning for, hvor langt et kursus, du skal tage for at få lastbilkørekort. Når du tager AMU lastbilkørekort gælder således følgende omkring alder og varighed:

18-21 år: 10 uger
Fra 21 år: 6 uger

Helbred

For at tage lastbilkørekort kategori C skal du have lavet en helbredsundersøgelse hos din egen læge. Din læge skal vurdere, om der er forhold ved dit helbred, der gør, at det er uhensigtsmæssigt, at du kører som lastbilchauffør.

Til helbredsundersøgelsen bliver der blandt andet lagt vægt på hørelse, syn og førlighed, og om du har sygdomme eller får medicin, der påvirker sikkerheden i din kørsel.

Er du i tvivl, om der er ting ved dit helbred, der kan have betydning for at blive godkendt til at tage lastbilkørekort kategori C, kan du se den fulde beskrivelse af mindstekrav til fysisk og psykisk helbred.

Du er også velkommen til at ringe til vores kundeservice for en snak om, hvorvidt der er forhold ved dit helbred, der forhindrer, at du kan tage lastbilkørekort kategori C.

Sprog

Jobbet som lastbilchauffør handler om meget mere end at køre fra A til B. Både i starten og slutningen af din tur møder du mennesker, som du skal tale med og give en god service. Derfor er der krav til, hvor godt du taler dansk, når du skal tage lastbilkørekort, og til den afsluttende køreprøve bliver du testet i dine evner til at kunne kommunikere med kunderne.

For at starte med at tage lastbilkørekort skal dit dansk svare til en bestået prøve i Dansk 2.

Hvis du er i tvivl, om dit dansk er godt nok til at gennemføre og bestå lastbilkørekort-kurset, tilbyder UCplus at lave en gratis dansktest, inden du starter.

Hvis testen viser, at du har brug for at blive bedre til dansk, tilbyder UCplus gratis danskuddannelse.

Vil du teste, om dit dansk er godt nok, inden du starter med uddannelsen til lastbilchauffør, kan du kontakt vores Dansk- og Chaufføruddannelse på tlf. 4447 6170 .

Kategori C eller kategori C1?

Blandt lastbilkørekort skelner man mellem to kategorier – kategori C1 (lille lastbil) og kategori C (stor lastbil)

kørekort til kategori C1 (lille lastbil) som giver ret til at køre lastbil som

har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg, og
er indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren.
Kørekort til kategori C (stor lastbil) giver ret til at køre lastbil som

har en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, og
er indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren.

UCplus udbyder kun kørekort til kategori C, da dette er langt det mest udbredte blandt lastbilchauffører.

 

 

Cookies
Tilmeld