Lige nu sætter UCplus og landets VEU-centre fokus på indkomstforskellen mellem ufaglærte og faglærte.

7.696 kr. mere i løn

Kampagnen ‘bliv faglært’ er lavet med udgangspunkt i tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse: ‘Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet’ , der viser, at der er store gevinster både privatøkonomisk og samfundsøkonomisk, ved at flere bliver faglært. For en buschauffør, der arbejder fuld tid, er forskellen fra ufaglært til faglært 7.696 kr. om året – eller 4 kr. i timen. Penge der også kommer samfundet til gode.

Mange busselskaber har også fået øjnene op for gevinsten ved at sende buschauffører på faguddannelse. Bjarne Larsen er driftchef hos Keolis. Hvert år sender han ca. 50-60 chauffører på meritforløb  på UCplus, for at blive faglærte buschauffører. Det er med til at give chaufførerne en bedre forståelse for branchen, og det styrker virksomheden, fortæller han:

“Helt konkret mærker vi i driften, at vi får færre spørgsmål fra de chauffører, der har været på meriforløb. Chaufførerne kommer tilbage og har en anden måde at tale om blandt andet kundekontakt og skadesbegrænsninger. De har en større forståelse. Med faguddannelsen er de blevet mere end bare ‘ratholdere’,” fortæller han og supplerer: “Og så opstår der en fællesskabsfølelse på tværs, når chaufførerne kommer tilbage fra at have været på uddannelse. Det fællesskab styrker både ‘butikken’ og den enkeltes arbejdsglæde.”

Læs om chauffør uddannelse eller KOMMENTAR: Det er også en opkvalificeringsopgave at løse chaufførmanglen.

Fakta

  • På et meritforløb får en chauffør suppleret de fag, han eller hun mangler for at kunne kalde sig faglært.  Det kan for eksempel være fag som førstehjælp, billettering og kundeservice,  rutebusadministration, sprog og kultur, og samfundsfag.
  • Som erfaren chauffør har man erfaringer og kvalifikationer, som man kan få merit for. Merit betyder altså,  at chaufføren får godtgjort fag, han eller hun ikke  behøver at blive undervist i. Det vurderes i forlængelse af realkompetencevurdering, hvilke fag den enkelte chaufførs uddannelsesforløb skal bestå af.
  • Det er muligt at modtage tilskud til at dække en væsentlig del af omkostningerne til de vikartimer, der bruges på at dække chaufførens fravær under uddannelse. Tilskuddet kaldes VEU-godtgørelse.

Kunne du tænke dig at blive faglært og få mere i løn? Læs mere om buskørekort hos UCplus

OBS: Beløbet 7.696 kr kommer på baggrund af en beregning af, at en fuldtidschauffør har 1.924 timer om året. Overenskomsten er sat til 4 kr. ekstra i timen til faglærte chauffører.

Cookies
Tilmeld