IGU - Spørgsmål og svar

Tilbud om for-forløb

Er borgerens danskfaglige niveau ikke tilstrækkeligt til at starte på uddannelsen til buschauffør, tilbyder UCplus forforløb med brancherettet dansk inden opstart på de 22 ugers IGU-forløb. Borgeren deltager i brancherettet sprogundervisning og kvalificerer hermed sit...

Efterfølgende beskæftigelse

Der er særdeles gode muligheder for, at borgeren, allerede inden IGU-forløbet er slut, får tilbud om ordinær beskæftigelse i transportbranchen.

Forsørgelse for IGU-praktikanter

Borgeren modtager løn fra virksomheden i praktikperioden og en godtgørelse svarende til integrationsydelsen under skoleophold. Løn udgør i praktikperioden kr. 67,25 i timen + tillæg (2022) Vores erfaring er, at lønnen hæves i løbet af den to-årige periode....

Målgruppe – hvem kan deltage i IGU buschauffør

Flygtning eller familiesammenført til en flygtning, der: Har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end ti år. Er mellem 21-39 år*. Har kørekort til personbil. Har ren straffeattest. Har et godt helbred og kan blive godkendt til erhvervskørekort af politi og...

Forløbet – hvordan kommer vi i gang?

Et IGU-forløb på UCplus starter med en individuel vurdering af, hvorvidt borgeren er parat til at kunne gennemføre et 23 ugers uddannelsesforløb med positivt resultat. Herefter udarbejder UCplus et forslag til en personlig plan for borgeren. Godkendes planen...
Cookies
Tilmeld